top of page

איך לנסח מכתב התפטרות? כולל דוגמא למכתב התפטרות!

כך תסיימו יפה ונכון, כולל טיוטה לדוגמא.


נפתח ונאמר כי עובד המעוניין לסיים את עבודתו אצל מעסיק מחויב לפי חוק לעשות זאת בכתב ובהתראה מראש - זוהי ההודעה המוקדמת הנדרשת. עם סיום תקופת ההודעה המוקדמת מסתיימים יחסי עובד - מעסיק וההתפטרות נכנסת לתוקף הלכה למעשה.


הליך זה כפוף בין השאר ל"חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001" ומומלץ לעיין בו - החוק קצר וברור! סעיפים 3 ו-4 לחוק מפרטים על 'כמה הודעה מוקדמת צריך לתת על התפטרות', אך ישנם חוקים רלוונטיים נוספים לתהליך ולמעמד, ולפיכך נפתח בהערה חשובה.

הפן המשפטי של התפטרות והגנה על הזכויות שלכם


לכל מילה ומועד במכתב התפטרות יש השלכה חוקית ומשפטית, ובמקרים מסוימים ניסוח לא נכון מצידכם עלול לפגוע בזכויות שלכם בהמשך. בנוסף, ישנן סיטואציות שונות שמהוות את הרקע להתפטרות ולכתיבת המכתב ומומלץ להימנע מלהכליל אותן כאן: זהו מכתב טכני קצר שנועד לעבור לתיוק רשמי, השאירו אותו כזה: שם, תאריכים, תודה וזהו.


נוסף על כך ישנן נסיבות אישיות שונות לכל התפטרות: לכל עובד ותק שונה, זכויות פיננסיות ואחרות שנצברו, הטבות אפשריות - ובוודאי המון מוקשים עליהם ניתן לדרוך. אולי בכלל אתם רשאים להתפטר בדין מפוטר? זה תלוי בסיבת העזיבה: זכרו - ניסוח מכתב התפטרות בדרך לקויה או במסגרת יחסים עכורים עלול לפגוע בכם, ולפיכך, במקרים מורכבים ובכל מקרה בו הרבה מונח על הכף ההמלצה החד משמעית היא להיעזר בעו"ד המתמחה בתחום. זה נכון בכל מקרה החורג מגדר פרידה נעימה בין עובד שסיים יפה לבין המעסיק שנותר חברו, אך בהכללה גם במקרים בהם יש היסטוריה ארוכה או מעורבים סכומים גדולים. לאור זאת נדגיש כי המידע להלן כללי ונועד להעניק רקע, אך אינו מהווה ייעוץ מקצועי או משפטי בדרך כלשהי.


ראשית דבר - דוגמא למכתב התפטרות - טיוטה

מכתב התפטרות להורדה - בהמשך המאמר.


בנסיבות פשוטות ורגילות מכתב התפטרות הוא מכתב רשמי קצר אשר נועד לתיוק אצל המעביד, ולפיכך זהו לא המקום להרבות במלל - ראו בו מכתב רשמי טכני המכיל מספר מילים ותאריכים ותו לא. אם ברצונכם להעביר מסרים נוספים זהו לרוב לא המקום ועדיף לעשות זאת במכתב נפרד - מכתב פרידה. אם המסרים שברצונכם להעביר אינם רק תודות ושבחים, כדאי להתייעץ טרם כתיבת המכתב.


מכתב התפטרות רגיל מפרט את הדברים הבאים:


תאריך (יש שלושה כאלו): תאריך כתיבת המכתב, תאריך מסירת המכתב, תאריך כניסת ההתפטרות לתוקף:

" סעיף 2 (ג) לחוק מורה כי 'הודעה… תינתן בכתב ותציין את יום הוצאת ההודעה ואת יום הכניסה לתוקף של הפיטורים או ההתפטרות". נוסיף כי תאריך *מסירת* המכתב חשוב אף הוא כחלק מחובת ההודעה המוקדמת, ולפיכך, מעבר לתאריך אותו נושא המכתב חשוב לציין את התאריך בו נמסר המכתב לנמען. במידת האפשר ההמלצה היא למסור את המכתב אישית ולציין ע"ג העותק שלכם "נמסר ל- ביום- בשעה-". במקרים אחרים ניתן לשלוח בדרכים אחרות ולבקש אישור כי המכתב נתקבל.

נמען - והעתקים

המעסיק הוא הנמען, אך לא תמיד ברור מיהו "המעסיק". מנהלת המחלקה שלכם? המנהלת שלה? המנכלי"ת? לפעמים המדובר בתאגיד גדול, מבנה מורכב או שיטת העסקה אחרת ולפיכך על מנת לא לפספס וליצור בעיה או אי הבנות ועיכובים מומלץ לשלוח את מכתב ההתפטרות שלכם בליווי העתק למשאבי אנוש (או כל גורם רלוונטי בקרב המעסיק) ובמידת הצורך עם יותר מעותק אחד (ולמשל לבוסית הישירה ובנוסף העתק למנכ"ל).


מתחת לנמען - ולפני הנדון:

זה המקום לפתוח בנימה אישית וחיובית ולהוסיף "חברים יקרים", "חבר יקר" או "ישראלה היקרה".

הנדון

הנדון יאמר בפשטות - "הודעה מוקדמת על סיום יחסי עבודה" או "הודעה מוקדמת על התפטרות".


התוכן

מאחר ואנו עוסקים כאן במכתב רשמי שנכתב בסיטואציות רגילות ופשוטות של סיום יחסי עבודה ביוזמת העובד, סביר שכבר שוחחתם על כך ישירות עם המעסיק, ולכן כדאי לפתוח את המכתב בהתייחסות לכך - "בהמשך לשיחתנו\שיחותינו בנושא" (לפעמים ניתן להוסיף 'מיום').


סיבת ההתפטרות*


הכלל הוא כי אין חובה לציין את הסיבה והמעביד לא יכול לחייב אתכם לכתוב אותה. נזכור כי במקרים בהם ההתפטרות היא בדין מפוטר או כאשר ההתפטרות נעשית תחת נסיבות מיוחדות דוג' הרעה במצב הבריאותי, העתקת מגורים, הרעת תנאים ועוד יש חשיבות לציון מפורש של הסיבה - אך זהו כבר 'מצב מורכב' המחייב ייעוץ מקצועי בעוד שטיוטת מכתב זה נועדה למצב הפשוט ביותר (ראו פירוט על מקרים מיוחדים בהמשך).
דוגמא למכתב התפטרות - תוכן המכתב:20.04.2021

לכב'
ישראלי תעשיות בע"מ,
הגב' ישראלה ישראלי, מנכלי"ת
במסירה אישית

ישראלה היקרה,

הנדון: הודעה על התפטרות


בהמשך לשיחתנו בנושא מיום ________ אני מתכבד להודיע הודעה מוקדמת על התפטרותי\סיום עבודתי בישראלי תעשיות בע"מ החל מיום __________ בכפוף לחוק ולהסכמים בינינו.

אני עומד לרשותכם לכל אורך התהליך,

תודתי מקרב לב על שיתוף הפעולה,

בברכה,

ישראל" 

העתקים
הגב' רונית כהן, מנהלת משאבי אנוש


עד כאן - טיוטה כללית לכתיבת מכתב התפטרות בנסיבות רגילות.


*סיבת ההתפטרות, הרלוונטיות להתפטרות בדין מפוטר ומקרים מיוחדים


לטובת הסיכוי שחלק מהקוראים זכאים לדברים שעליהם לא ידעו, בהכללה נסב את תשומת לבכם ונמליץ לחפש אחר החוקים והתקנות ולמשל חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 וחוקים אחרים המתארים מצבים בהם אתם רשאים להתפטר בדין מפוטר - התפטרות שדינה כפיטורין ומקנה זכויות שונות (כגון מתפטר הזוכה לפיצויי פיטורין עקב הנסיבות שהובילו להתפטרות). בנוסף זכרו כי "חוק הודעה מוקדמת" מכיל את סעיף הדן בנסיבות מיוחדות בהן יחולו "פיטורים והתפטרות בלא מתן הודעה מוקדמת" מצד אחד, אך בנסיבות אחרות מכיל סנקציה - "עובד שחדל לעבוד ולא נתן למעסיקו הודעה מוקדמת להתפטרות... ישלם למעסיקו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה".


מעבר לכך נזכיר כי לעיתים יש בין העובד והמעסיק הסכמים מיוחדים וחוזים אישיים המכילים התייחסות לתקופת הודעה מוקדמת ארוכה מהקבועה בחוק, חפיפה בין ימי מחלה\מילואים או חופשה צבורה לתקופת ההודעה המוקדמת, מצבים של הפסקת עבודה מיידית וכן מצבים של התפטרות מתפקידים בכירים והתייחסות לתקופת הכשרת מחליף. כאמור, קריאת החוקים והתייעצות מקצועית\משפטית הן לעיתים הכרח ובכך לא נוכל לסייע.
לסיכום,


לשאלה איך לנסח מכתב התפטרות יש שתי תשובות וכאן נתנו את המענה הטכני: זהו מכתב קצר ובו הודעה, תאריכים ותודה והוא נועד לתיוק במח' כח אדם. לצד המכתב הטכני שמחייב החוק ישנם עובדים רבים המעוניינים להיפרד ולהודות על שנים ארוכות של שיתוף פעולה, צמיחה והתפתחות הדדית: למרות שניתן לעשות זאת ואין מגבלה חוקית אנו ממליצים שלא לערב בין המכתבים: כתבו מכתב התפטרות קצר ומדויק לתיוק במשאבי-אנוש ואם תרצו כתבו מכתב פרידה (או מחאה) נפרד באופן שקול, מקצועי ורהוט.


במאמר הבא נסקור כיצד לכתוב מכתב פרידה מהעבודה, כיצד לכתוב מכתב תודה המעביר את תחושותיכם מעומק הלב כלפי עמיתים יקרים לאחר שנים של שיתוף פעולה פורה, צמיחה והערכה הדדית, קולגיאליות ורעות. בנוסף נתייחס להתפטרות הנעשית על רקע מחאה ולמכתב המבקש להעביר ביקורת, ואף נוקבת, בצורה ברורה ומקדמת, עם מינימום משקעים שליליים. כתמיד, אנו לרשותכם לטובת כתיבת תוכן וכל כתיבת מכתב רשמי וכמובן לטובת הגהת תוכן מקצועית לטקסט שיצרתם.

Comments


bottom of page